วิเคราะห์ GBPUSD 6/12/2020 Forex Analysis

จากการวิเคาระห์ กราฟ GBPUSD 1D พบว่า : มีโอกาศเกิด Downtrend

+ ช่วงที่ผ่านมา เกิด Uptrend Elliot wave 5 wave โดยกราฟแท่งเทียนตัวสุดท้าย ของ wave ที่ 5 เกิด Long Upper Shadow Pattern –> มีโอกาศเกิด downtrend

+ มีโอกาศเกิด 3 downtrend elliot wave ลงมาตำแห่งเส้น elliot wave ที่ 61.8

+ เส้น RSI และ เส้นกราฟ เกิด Divergence —> มีโอกาศเกิด Downtrend

+ กราฟ 1H เกิด Double Tops –> มีโอกาศเกิด Downtrend (สามารถทำกำไรระยะสะ้น)

ทำการ Sell/Short ระหว่าง 1.34299 – 1.34090

Take Profit(TF) 1.33740 ลงมา

Stop Loss(SL) ที่ 1.35383 เพราะมีโอกาศ wave 5 ยังสามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้อีก

JustForex
JustForex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *