Posts by weekendanalysis:

วิเคราะห์ทอง 07/12/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 2010.52 2148.53 BUY STOP2032.24 2052.60 2021.83 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 07/12/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์เวลาประมาณ 10.15น) -จากกราฟ XAUUSD TF 1H เกิด Divergence กับ RSI และ AO + Symmetric Traingle มีโอกาศเกิด Uptrend วิเคราะห์จากข่าว -**07/12/2023 (20.30น) รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims)

วิเคราะห์ทอง 06/12/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 2009.62 2148.53 BUY STOP2030.43 2051.70 2010.07 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 06/12/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์เวลาประมาณ 09.40น) -จากกราฟ XAUUSD TF 1H เกิด Divergence กับ RSI และ AO มีโอกาศเกิด Uptrend วิเคราะห์จากข่าว -**06/12/2023 (20.15น) การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) สหรัฐอเมริกา -*06/12/2023 (20.30น) ดุลการค้า (Trade Balance) -*06/12/2023 (20.30น) รายงานดัชนีผลิตภาพแรงงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Productivity) -*06/12/2023 (20.30น) รายงานต้นทุนแรงงานต่อหน่วย […]

วิเคราะห์ทอง 04/12/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 1932.18 2073.97 SELL STOP2065.80 2037.79 2073.97 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 04/12/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์เวลาประมาณ ก่อนตลาดเปิด) -จากกราฟ XAUUSD TF 4H เกิด Diverence กับ RSI และ AO มีโอกาศเกิด Downtrend 0.618 Fibo Retracement วิเคราะห์จากข่าว -*04/12/2023 (22.00น) รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน (Factory Orders)

วิเคราะห์ทอง 30/11/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 2011.43 2052.05 SELL STOP2041.96 2030.88 2050.33 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 30/11/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์เวลาประมาณ 08.30น) -จากกราฟ XAUUSD TF 1H มีโอกาศเกิด A Downtrend wave วิเคราะห์จากข่าว -**30/11/2023 (20.30น) ายงานดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core Personal Consumption Expenditure (PCE)) –**30/11/2023 (20.30น) รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) –*30/11/2023 (21.05น) สุนทรพจน์ของนายวิลเลี่ยม กรรมการของ FOMC สหรัฐอเมริกา (William Speaks) […]

วิเคราะห์ทอง 28/11/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 1987.32 2018.42 SELLSTOP2011.36 1999.91 2018.80 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 28/11/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์เวลาประมาณ 08.20น) -จากกราฟ XAUUSD TF 1H มีโอกาศเกิด A Downtrend wave วิเคราะห์จากข่าว -**28/11/2023 (22.00น) รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุม (Conference Board (CB) Consumer Confidence)  -*28/11/2023 (22.05น) แถลงจากนายวอลเลอร์ (Waller Speaks) แห่งธนาคารกลางสหรัฐ -*28/11/2023 (22.45น) คำกล่าวของนางมิเชล ดับเบิลยู โบว์แมน (Michelle W. Bowman Speaks) […]

วิเคราะห์ทอง 24/11/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 1975.35 1993.59 BUY STOP1982.64 1996.33 1973.83 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 24/11/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์เวลาประมาณ 14.50น) -จากกราฟ XAUUSD TF 1H วิเคราะห์จากข่าว -*24/11/2023 (21.45น) รายงาน’ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลติต(Manufacturing Purchasing Manager Index (Manufacturing PMI)) -*24/11/2023 (21.45น) รายงาน’ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการบริการ(Servicing Purchasing Manager Index (Servies PMI))

วิเคราะห์ทอง 22/11/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 1966.24 2007.56 SELL STOP1996.35 1987.15 1999.03 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 22/11/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์เวลาประมาณ 8.30น) -จากกราฟ XAUUSD TF 1H มีโอกาศเกิด A Downtrend wave ลงไปที่ 0.618 ถึง 0.382 Fibo Retracement วิเคราะห์จากข่าว -**22/11/2023 (07.30น) รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Meeting Minutes) -**22/11/2023 (20.30น) รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Core Durable Goods Orders) -**22/11/2023 (20.30น) รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน […]

วิเคราะห์ทอง 21/11/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 1965.57 2009.41 BUY STOP1986.41 1998.88 1975.36 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 21/11/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์เวลาประมาณ 8.00น) -จากกราฟ XAUUSD TF 1H ยังมีโอกาศเกิด 5th Uptrend Elliott wave อย่างต่อเนื่่อง วิเคราะห์จากข่าว -**21/11/2023 (22.00น) รายงานยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) -**22/11/2023 (02.00น) รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Meeting Minutes)

วิเคราะห์ทอง 20/11/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 1975.35 1993.59 BUY STOP1982.64 1996.33 1973.83 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 20/11/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์ก่อนตลาดเปิด) -จากกราฟ XAUUSD TF 1H วิเคราะห์จากข่าว -20/11/2023 (23.30น) การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 และ 6 เดือน สหรัฐอเมริกา ( 3 & 6 Month-Bill Auction ) -*21/11/2023 (01.00น) การประมูลพันธบัตรอายุ 20 ปี ของสหรัฐ ( 20 Year-Bond Auction ) -**21/11/2023 […]

วิเคราะห์ทอง 17/11/2023

แนวรับ แนวต้าน จุดซื้อ-ขาย Take Profit(TP) Stop Loss(SL) 1975.47 2009.78 BUY LIMIT1978.14 1995.24 1973.82 วิเคราะห์ทอง วันนี้ 17/11/2023 วิเคราะห์ทางเทคนิค | Indicators & Price action Analysis (วิเคราะห์เวลาประมาณ 06.00น) -จากกราฟ XAUUSD TF 1H มีโอกาศเกิด 5th Uptrend วิเคราะห์จากข่าว -**17/11/2023 (20.30น) ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน (Building Permits) -*17/11/2023 (22.00น) คำกล่าวของนางแมรี ดาลี สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (Mary Daly Speaks)

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
weekendanalysis.com