วิเคราะห์ NZDUSD 13/12/2020 Forex Analysis

จากการวิเคาระห์ กราฟ NZDUSD, 1H พบว่า : มีโอกาศเกิด Downtrend

+ กราฟ 1H เกิด Bearish BAT Pattern –> มีโอกาศเกิด downtrend

+ กราฟ 1H เกิด Symmetric Triangle –> มีโอกาศ เกิดได้ทั้ง downtrend และ uptrend

+ เส้น MACD มีโอกาศเกิด downtrend ตัดลงมา

+ กราฟ 1D candlestick ตัวสุดท้ายเกิด Shooting Star –> มีโอกาศเกิด Downtrend

Sell/Short 0.70780

Take Profit ( TF ) 0.70670

Stop Loss ( SL ) 0.71110

JustForex
JustForex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *