GOFX โปรโมชั่น 9.9 Miracle Trading | รับเงินสูงสุด 9999 บาท | มหัสจรรย์ เทรด 9 นัด กับ GOFX โรกเกอร์ | Hot Promo Forex Broker

GOFX โปรโมชั่น 9.9 Miracle Trading | รับเงินสูงสุด 9999 บาท | มหัสจรรย์ เทรด 9 นัด กับ GOFX โรกเกอร์ | Hot Promo Forex Broker

9.9 Miracle Trading Day

” เทรดชนะกัน 9 ครั้ง สามารถรับรางวัลเครดิจโบนัสและคูปองเงินสดสูงสุดถึง 9,999 บาท !!! “

** เงื่อนไขโปรโมชั้น 9.9 Miracle Trading day

-ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่น ผ่านลิ้งนี้เท่านั้น >>> สมัคร เข้าร่วม 9.9 Miracle Trading <<<

-ระยะเวลาการลงทะเบียนร่วมโปรโมชั้น ตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคม 2564

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชี GO-STANDARD เท่านั้น ไม่สามารถใช้บัณชีร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ ( ยกเว้น โปรโมชั่น Surprise Trade, Mid Year Resolution และโปรโมชั่นเพื่อนชวนเพื่อน

-ฝากเงินขั้นต่ำ 999 USD

-เลือกการออกล๊อคที่ 0.01, 0.1 หรือ 1 ล๊อต สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงจำนวนล๊อตที่การออกออเดอร์ติดกัน 9 ครั้ง โดย :

– เทรด 0.01 Lot ชนะติดกัน 9 ครั้ง รับทันทีเครดิตโบนัส 999 บาท

-เทรด 0.1 Lot ชนะติดต่อกัน 9 ครั้ง รับทันทีคูปองเงินสด 999 บาท

-เทรด 1 Lot ชนะติดต่อกัน 9 ครั้ง รับทันทีคูปองเงินสด 9,999 บาท

ในการออกออเดอร์จะต้องเทรดชนะติดกันทั้ง 9 ครั้ง หากมีออเดอร์หนึ่งเป็น Loss ลูกค้าจะต้องทำการเทรดทำกำไรนับครั้งที่ 1 ใหม่

-เมื่อทำครบเงื่่อนไขสามารถแจ้งรับเครดิตโบนัส และ/หรือ คูปองเงินสดได้ที่เจ้าหน้าที่ GOFX ผ่าน Line : @GOFX

ทุกออเดอร์ต้องถืออย่างน้อย 9 นาทีขึ้นไป เท่านั้น

-ประกาศรางวัลทางเพจ Facebook : GOFX Thailand ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น

-สงวนสิทธิ์ไม่สามรถโอนเงิน ( No Transfer ) ในวันแรกของการฝากเงินร่วมโปรโมชั่น 9.9 Miracle Trading Day ระหว่างบัญชีมายังบัญชีที่ร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

-ถ้าหาก GOFX ตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้มีการใช้หรือพยายามใช้โปรโมชั้นไปในทางที่ผิดหรือกระทำการใดๆ ที่ไม่สุจริตต่อ GOFX ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธ, ระงับ หรือถอนโปรโมชั่นโบนัสซื้อขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆ จากลูกค้าจามที่เห็นสมควร และถ้าหากว่ามีความจำเป็นก็สามารถยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับลูกค้าชีาวคราวหรือถาวรได้ หรือทำการปิดการเข้าถึงบริการและ/หรือบล๊อคบัญชีซื้อขายของลูกค้าได้

-นอกจากนี้ หากพบว่าลูกค้าได้ใช้โบนัสซื้อขายไปในทางที่ผิดด้วยการทำเฮดจิ้งโพซิชั่นของตัวเองทั้งภายใน ( ด้วยการใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่ที่ GOFX ) หรือภายนอก ( ด้วยบัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่กับโบรกเกอร์อื่น ) GOFX ขอสงวนสทธิ์จะยึดคืนบัญชีโบนัสที่ได้มอบให้ไปแล้ว จากบัญชีซื้อขายของลูกค้าในทันทีหรือจากบัญชี

-ข้อโต้แย้งใดๆ หรือความไม่เข้าใจที่อาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะถูกแก้ไข โดยทีมงานบริการจัดการของ GOFX เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากมีการตัดสินใจแล้วให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและ/หือมีผลตต่อทุกฝ่าย

>>> สมัคร เข้าร่วม 9.9 Miracle Trading <<<


โบนัสเงินฝาก 100% – 200% | Deposit Bonus Brokers