วิเคราะห์ GBPUSD 6/12/2020 Forex Analysis

Tweetจากการวิเคาระห์ กราฟ GBPUSD 1D พบว่า : มีโอกาศเกิด Downtrend + ช่วงที่ผ่านมา เกิด Uptrend Elliot wave 5 wave โดยกราฟแท่งเทียนตัวสุดท้าย ของ wave ที่ 5 เกิด Long Upper Shadow Pattern –> มีโอกาศเกิด downtrend + มีโอกาศเกิด 3 downtrend elliot wave ลงมาตำแห่งเส้น elliot wave ที่ 61.8 + เส้น RSI และ เส้นกราฟ เกิด Divergence —> มีโอกาศเกิด Downtrend + กราฟ 1H เกิด Double … Continue reading วิเคราะห์ GBPUSD 6/12/2020 Forex Analysis