วิเคราะห์ EURJPY 6/12/2020 Forex Analysis

จากการวิเคาระห์ กราฟ EURJPY พบว่า : มีโอกาศเกิด Downtrend

+ กราฟ 1D แสเงรูปแบบของ Bearish BAT Pattern –> มีโอกาศทำให้เกิด downtrend

+ กราฟ 1D แสดง uptrend elliot wave ครบ 3 wave มีโอกาศ เกิด wave ที่4 เป็น downtrend

+ กราฟ 1H เกิดรูปแบบ Double tops –> มีโอกาศเกิด downtrend (สามารถทำกำไรระยะสั้นได้)

+ กราฟ 1H RSI กับ กราฟ เกิด Divergence –> มีโอกาศเกิด downtrend

+ กราฟ 1 H เกิด uptrend elliot wave มีโอกาศเกิด wave ที่ 4 เป็น downtrend

ทำการ Sell/Short ระหว่าง 126.270 – 126.040

Take Profit(TF) 126.625 ลงไป

Stop Loss(SL) 126.865 เพราะมีโอกาศทำ new hight ของ wave ที่ 3

JustForex
JustForex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *