วิเคราะห์ EURJPY 13/12/2020 Forex Analysis

จากการวิเคาระห์ กราฟ EURJPY 4H พบว่า : มีโอกาศเกิด Downtrend

+ กราฟ 4H เกิด Bearish BAT pattern ( pattern เดียวกับสัปดาห์ที่แล้ว)

+ กราฟ 4H RSI เกิด Head and Shoulders –> มีโอกาศเกิด downtrend

Sell/Short 125.785

Take Profit ( TF) 125.480 ลงมา

Stop Loss ( SL ) 126.705

JustForex
JustForex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *