วิเคราะห์กราฟ แบบ ไดเวอร์เจนท์ กับ RSI | Divergence with RSI

Tweetวิเคราะห์กราฟ แบบ Divergence with RSI Trader ส่วนมาก นิยมดู กราเกิด divergence ของกราฟ ระหว่าง กราฟและRSI RSI, Relative strengh index เป็น indicator ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยม เช่นเดียวกับ MACD, Moving average convergence  และ Stochastic oscillator RSI จะแสดงออกมาเป็นลักษณะของ กราฟ ที่ได้ data มาจาก กราฟหลัก ซึ่งแสดงถึงความเร็วของการเคลื่อนไหว ทิศทางของกราฟ และดูสัญญาณ overbought และ oversold ของกราฟ RSI จะเริ่มต้นจากค่า 0 ถึง 100 โดน indicator นี้จะแสดง จาก data ของกราฟหลักตามช่วงเวลาต่าง เช่นTime frame, TF 4H, 2H, … Continue reading วิเคราะห์กราฟ แบบ ไดเวอร์เจนท์ กับ RSI | Divergence with RSI