วิเคราะห์กราฟ แบบ BAT Pattern ( Harmonic Pattern | XABCD ) เทคนิคการดูกราฟขาขึ้น หรือขาลง Uptrend or Downtrend Analysis | Bullish or Bearish

Tweetวิเคราะห์กราฟ แบบ BAT Pattern BAT Pattern ( Harmonic Pattern ) เป็นแพทเทิร์นที่หาแนวโน้มของกราฟว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) หรือขาลง (down trend) –> แนวโน้มขาลง (Bearish BAT) แนวโน้มขาลง (Bullish BAT) โดย ปกติจะทำการวิเคราะห์ จุดเข้า Long/Short และ Stop loss(SL) ควบคู่กับหลังการ Fibonacci โดย TimeFrame(TF) ทีเหมาะสม คือ 4 Hours ขึ้นไป หลักการวัด BAT Pattern แบบ Bullish Bat X -> A วัดจากจุดที่ต่ำที่สุดที่หักมุม(sharply point) ไปยังจุดที่สูงสุดที่หักมุม(sharply point) A -> B วัดจากจุด … Continue reading วิเคราะห์กราฟ แบบ BAT Pattern ( Harmonic Pattern | XABCD ) เทคนิคการดูกราฟขาขึ้น หรือขาลง Uptrend or Downtrend Analysis | Bullish or Bearish